müzik klübü

Müzik Kulübü,
yıl içinde Sosyal Merkezde konserler organize eder, müzik odasının programlı ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar, çeşitli müzik aktivitelerine toplu katılım gerçekleştiri

MÜZİK KULÜBÜNÜN KURULUŞU
1. Öğrenci Kulübü yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.
2. Bu öğrenci kulübünün danışman öğretmeni ……………………………….’dır.

MÜZİK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:
Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Kulüp üyelerinin yıl içinde alacağı görevleri tespit eder.
c. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
d. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
e. Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
f. Sosyal Etkinlikler saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
g. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar. 
  MÜZİK KULÜBÜNÜN 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI
ÇALIŞMA TAKVİMİ

EYLÜL - EKİM – KASIM
1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
3. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
4. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
5. Kulüp panosunun hazırlanması.
6. 10 Kasım ve öğretmenler günü ile ilgili koro çalışmasının yapılması.
7. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
ARALIK – OCAK
1. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
2. Yapılacakların karara bağlanması.
3. Yapılacak çalışmaların tartışılması, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi.
4. Kulüple ilgili çalışmaların kulüp panosunda sergilenmesi.
5. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
ŞUBAT – MART
1. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
3. Alınan kararların uygulanması.
4. “Çocuklara yönelik tehditlerin neler olduğu ve bunlardan korunma yolları” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
5. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
NİSAN – MAYIS
1- 23 Nisan çalışmaları için zaman tespitlerinin yapılması.
2- 23 Nisanda söylenecek şarkı, türkü ve müziklerin belirlenmesi.
3- Bunlara yönelik çalışmalara başlanması.
4- Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
5- Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
HAZİRAN
1. “Çocuk ve Müzik” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
2. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
3. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !